Russell Nytt

Russell Nytt - vår egen klubbtidning

Har du något du tycker kan vara intressant för övriga medlemmar att läsa

Skicka då in till styrelsens gemensamma mail :

kontaktastyrelsen@jackrussell klubben.se

Färg A4/A5 + webbtidning


Annonsering per nummer


Medlemmar

1/1 500 kr

1/2 300 kr


Företag

1/1 1000 kr

1/2 650 kr


Utgivningsplan 2021

                          manus            utgivning


nr 1 och 2         9 mars              april-maj


nr 3 och 4 (dubbelnummer)

                 25 oktober       november/december


Material för publicering tas emot som mejl

Redaktören förbehåller sig rätten

att redigera insänt material. Fotografier bör

ha en upplösning på minst 300 dpi.


E-post: red@jackrussellklubben.se

Välkommen att läsa våra tidigare nummer av Russell Nytt här