Rally Statuter

Statuter RallylydnadPoängberäkning för Årets Rallylydnads Jack Russell

2023


Tävlan öppen för alla SKK registrerade JRT där föraren är medlem i Jack Russell klubben hela året (tävlingsresultat kan räknas med from medlemskapet påbörjats)


Tävlingspoängen beräknas per kalenderår , dvs mellan den 1/1 - 31/12. Gäller endast svenska resultat.


Poängen räknas för max fem(5) officiella rallylydnadstävlingar under året.I Årets Jack russell terrier används de poäng du fått på varje tävling, multiplicerat med en siffra, som är olika i varje klass.
Klass Maxpoäng Multiplicera med
Du behöver inte själv räkna ut poängen i Årets rallyterrier, utan det räcker att du
skickar in de poäng du fått på dina bästa tävlingar.
Skicka dina resultat genom att fylla i formuläret här bredvid

OBS

Endast en hund per inskickade resultat
Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 15 januari 2025 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna

in och kan ändra under året


Pris lämnas till bästa Rally lydnads hund

Priset utdelas på klubbens årsmöte

Pris som inte hämtas där återgår till klubben

Du kan lägga in dina resultat här under OBS!! endast en hund åt gången