Lydnad statuter

Statuter

Lydnad

Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 15 januari 2025 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året


Pris lämnas till bästa Lydnads Jack Russell

Priset utdelas på klubbens årsmöte

Pris som inte hämtas där återgår till klubben


Resultatberäkning:

 

  • Tävlan öppen för alla SKK registrerade JRT och är medlemmar i Jack Russell klubben (Resultat kan räknas från att du blivit medlem)


  • Tävlingspoängen beräknas per kalenderår, dvs mellan den 1/1 - 31/12.


  • Gäller endast godkända officiella svenska resultat


  • Poängen beräknas på följande vis:


Poängen räknas för max tre (3) officiella lydnadstävlingar under året.
I Årets Lydnads Jack Russell används de poäng du fått på varje tävling, multiplicerat med en siffra, som är olika i varje klass.
Du behöver inte själv räkna ut poängen i Årets lydnad Jack Russell, utan det räcker att du skickar in de poäng du fått på dina bästa tävlingar.


Lämna in dina resultat?

Fyll i formuläret här bredvid

OBS!! Endast en hund för varje resultatskick

Du kan lägga in dina resultat här under

OBS!!! Endast en hund åt gången