Utställning

FAKTARUTA HUNDUTSTÄLLNING


Hundutställning, tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. Hanhundar och tikar i samma ras bedöms var för sig och vinnarna ställs sedan mot varandra. Dessa två utnämns sedan till "bästa hund i rasen" och "bäst i motsatt kön".

Man anmäler till officiell/inofficiell utställning på www.skk.se

Tio-i-topp Utställning 2024

Resultat 10 i Topp 2024

Utställning


Vi redovisar här resultaten som ni själva lämnar in under 2024.

Sista inlämningsdag är 15 januari 2025


Resultaten lämnas in under fliken "Statuter"


Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 31 december 2024 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året

Tänk på:

Medlemskap i Jack Russell klubben när hunden tar sitt resultat är ett krav

Lämna dina resultat under fliken Utställning/ Statuter