Gryt

Tio-i-topp Gryt 

Faktaruta GRYT


Grytjaktprov finns av två slag: försprängare respektive förliggare.

Sprängaren ska ge sig in i grytet och driva ut viltet utan att angripa det. Viltslagen är i första hand räv, men även grävling.

Förliggaren ska med skall markera för jägaren var i grytet viltet befinner sig. Det ska hållas kvar där så att jägaren kan gräva sig ner.

Alternativt ska hunden komma på inkallning så att viltet kommer fram självmant.

Proven ordnas med särskilda provgryt med levande vilt bakom galler.

I Sverige används grävlingar, i andra länder ofta räv.


Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 31 december 2024 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året

Tänk på:

Medlemskap i Jack Russell klubben när hunden tar sitt resultat är ett krav

Lämna dina resultat under fliken Grytstatuter