Avelsrådets arbete

 Avelskommittén


 

JRKs avelskommitté ska årligen


 • medverka på SvTek/SKK:s avelskonferenser. Samt redogöra konferenserna genom minnesanteckningar på JRKs hemsida och JRT-nytt


regelbundet förankra sitt arbete i JRK:s styrelse.


 • inför JRK:s årsmöte upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande arbetsår.


 • skall minst sammanträda ”fysiskt” två gånger per år, varav den ena gången skall sammanfalla med klubbens årsmöte där också en redovisning av årets arbete presenteras.


 • fungera som en hjälpfunktion till styrelsen, vara styrelsen behjälplig som ”remissinstans” i frågor som rör JR framtid i ett avelsperspektiv.


 

AK skall inte arbeta med följande:


 • valpförmedling


 • hanhundsförmedling


 • vara expertgrupp i medicinska frågor


 • individbaserad avelsrådgivning (föreslå kombinationer)


 • avelsspärra individer


 

Etiska riktlinjer för JRKs avelskommitté


 • Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer, med rasens välfärd i fokus.


 • Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med medlemmar.


 • Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt.Just nu har vi ingen Avelskommitté och vi är inte medlemmar i SVTek utan en klubb anslutna direkt till svenska kennelklubben


Ansvarig från styrelsen är Ulrika Lindh


Vi har haft två uppfödarmöten, nedanför finns protokollet från det sista