Bruks statuter

Information och regler Bruks

Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den  15 januari 2025 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året


Pris lämnas till bästa Bruks Jack Russelln

Priset utdelas på klubbens årsmöte

Pris som inte hämtas där återgår till klubben


Tävlan öppen för alla med SKK registrerade JRT och är medlemmar i Jack Russell klubben. Resultat som gjorts under tiden föraren varit medlem räknas med.


Tävlingspoängen beräknas per kalenderår, dvs mellan den 1/1 - 31/12.


Det är bara officiella starter som räknas.I tävlingen om Årets Bruks Jack Russell räknas resultat i bruksgrenarna spår, sök och rapport. Resultat i IPO Nordic Style, BSL, etc. räknas i dagsläget inte.
För varje hund används årets bästa resultat. Endast godkända resultat räknas.
Först på listan kommer samtliga hundar med resultat från elitklass, följt av samtliga från högre klass, därefter samtliga från lägre klass och slutligen samtliga appellklasshundar.
Inom varje klass bestäms ordningen precis som om hundarna skulle mötts på samma prov. Placeringen avgörs alltså av poängen, förutom att hundar som uppfyller kriterierna för uppflyttning/certpoäng alltid placeras före hundar som inte gör det.

Hundens förare ska vara medlem i Jack Russell klubben vid varje tävlingstillfälle.


Lämna in ditt resultat?

Fyll i formuläret här bredvid

OBS!! Endast en hund för varje resultatskick


Du kan lägga in dina resultat här under

OBS!!! Endast en hund åt gången