Vilt statuter

Statuter Viltspår

Statuter Årets Viltspårs Jack Russell 2023


Tävlan öppen för alla SKK registrerade JRT där föraren är medlem i Jack Russell klubben hela året (tävlingsresultat kan räknas med from medlemskapet påbörjats)


Tävlingspoängen beräknas per kalenderår , dvs mellan den 1/1 - 31/12. Gäller endast svenska resultat.


För att en hund ska kunna vara med i uträkningen av Årets Viltspårs Jack Russell i Jack Russell klubben krävs det att hunden under året gått tre prissatta spårprov inom SvTek eller SKK.


Högst fem (5) resultat får räknas, med minst 4 olika domare, högst två (2) starter för samma domare. Ett av de fem resultaten måste vara ett 1a-pris.


• 1:a pris i öppen klass: 20 poäng
• 2:a pris i öppenklass: 15 poäng
• 3:e pris i öppen klass: 10 poäng
• 0:e pris i öppenklass: 2 poäng
• Godkänt i anlagsklass: 15 Poäng
• Svenskt Viltspårchampionat 10 poäng


Hundar som ej kan uppnå officiella titeln SeVch då är 3 stycken 1: a pris likvärdigt med Svensk Viltspårchampionat.


Ordinarie prov:
Vinnaren på ordinarie prov får 15 extra poäng.
Om vinnaren får ett 1:a pris ger det 20 poäng+ 15 poäng
Om vinnaren få ett 2:a pris ger det 15+15 poäng
Om vinnare få ett 3.e pris ger det 10+15 poäng


 • 1:a placering 15 poäng
 • 2:a placering 10 poäng
 • 3:a placering 7 poäng
 • Start i ett ordinarie prov och blir oplacerad ger det 3 poäng (dvs 4e placering och därunder).

  Skiljeräkning: Erhåller två eller flera hundar samma poäng skall den hund som erhållit högsta medelpoäng erhålla priset. Vid framräknande av medelpoängen sammanräknas de resultaten som är inskickade.
  Vinnaren är direktkvalificerad till nästa års viltspårsmästerskap


   Lämna in dina resultat genom att fylla i formuläret här bredvid

   En hund för varje inskickning

   Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

   Inskickat resultat innan den 15 januari 2025 räknas med i 10 i topp för 2024.

   Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året


   Pris lämnas till bästa Viltspårs hund

   Priset utdelas på klubbens årsmöte

   Pris som inte hämtas där återgår till klubben

   Du kan lägga in dina resultat här under

   OBS!!! Endast en hund åt gången