Årsmöte
Årsmöte 1
Årsmöte 2
Årsmöte 3
Årsmöte 4
Årsmöte 5
Årsmöte 6 Balans
Årsmöte 7 Balans
Årsmöte 8 resultat
Årsmöte 9 resultat
Årsmöte 10 revision
Årsmöte 11
Årsmöte 12
Årsmöte 13
Årsmöte 14
Årsmöte 15

Mötesordförande Liz-Beth C Liljeqvist och mötessekreterare Lena Lövdahl Fast

20 stycken medlemmar i Jack Russell klubben + två icke medlemmar (ej röstberättigade). Mötet beslutade att de fick vara kvar

Diskussioner och beslut som tages

Klubbens nya hedersmedlem röstades enhetligt fram. Grattis Lena Lövdahl Fast

Tack till en bra mötesordförande

Eva Saxentorp fick sin hunds pris för bästa utställningshund i 10 i topp.

Dessutom avtackades Eva och Jonas Nielsen från styrelsen.

Tack för ett gott samarbete

Ulrika Andersson hämtade priser åt sin valpköpare för 10 i topp Freestyle och HTM

Grattis Lena Lamkén

JRT och Agrias ena stipendiat 2022

Grattis Lena och Anders Lamkén, Stjärnlidens kennel som blev 2022 års Uppfödare

Grattis till alla som vunnit 10 i topp i resp gren. Priser skickas hem till er snart

Fors Arsmotet 2023
Årsmötesprotokoll 2023 1
Årsmötesprotokoll 2023 2
Årsmötesprotokoll 2023 3

Årsmötet 2023

avlöpte lugnt men med många diskussioner.

Årsmötesordförand var Liz-Beth C Liljeqvist från svenska kennelklubben

Sekreterare var Lena Lövdahl Fast


Några justeringar finns på årsmötesprotokollet annars blir allt som på årsmöteshandlingarna