Bruks

Tio-i-topp Bruks 2023

FAKTARUTA BRUKS


I ett bruksprov testas lydnad och hundens färdigheter inom någon av grenarna sök, spår, rapport, patrull och skydd.

Det finns flera olika varianter av bruksprov, men i samtliga ingår ett lydnadsmoment och ett fältprov.

Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 31 december 2024 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året

Tänk på:

Medlemskap i Jack Russell klubben när hunden tar sitt resultat är ett krav

Lämna dina resultat under fliken Bruks/ Statuter