Jubileumsutställning 2023

Domare Utställning:

Ingrid Saltsman

se vidare domarpresentation

Vi planerar för fullt.

Du kommer väl?

Du kan anmäla redan nu

Rasspecial

Jubileumsåret 2023

håller på att planeras

blir den 1 oktober

på Tånga Hed

Rallylydnadsdomare: Ej bestämd

Klubben bjuder på mat

Planka

Agilitydomare: Alf Svensson