utställning Statuter

Statuter Utställning

Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Resultatet skall vara inskickat senast den 15 januari för gällande år (1/1 - 31/12)


 

Vinnare är den JRT som har samlat flest

Utställningspoäng under gällande kalenderår.

Priset delas ut fysiskt på klubbens årsmöte.


Pris som inte hämtas där återgår till klubben

 Resultatberäkning


 • Tävlan öppen för alla som deltar på officiell utställning och är medlemmar i Jack russell klubben.


 • Hunden får tillgodoräkna sig poäng från de 5 mest vinstgivande utställningarna.


Tävlingspoängen beräknas per kalenderår , dvs mellan den 1/1 - 31/12. Endast poäng från Svenska officiella utställningar


 • För att få poäng måste hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en officiell utställning.

 

        Årets utställnings JR poängberäkning enligt följande:


 • BIR-hunden BIR 7p + 1 poäng per slagen hund i båda könen.
 • BIM-hunden samt hundar placerade i bästa hanhunds- resp tikklass BIM 5p + 1 poäng per slagen hund i det egna könet.
 • Placering två till fyra i respektive bhkl/btkl 1 poäng per slagen hund i det egna könet.


 

Tilläggspoäng

BIG 1

5 poäng

BIG 2

4 poäng

BIG 3

3 poäng

BIG 4

2 poäng

BIS 1

5 poäng

BIS 2

4 poäng

BIS 3

3 poäng

BIS 4

2 poäng

 • På SvTek utställning likställs BIS med BIG på SKK, och junior, unghund m.m. räknas ej då dessa ej redovisas på skk hunddata.
 • Om vinnande placering delas av två eller flera hundar ska de skiljas åt enligt nedanstående i nummerordning till dess det återstår en hund. Räkningen sker inom de poänggivande utställningarna.
 • 1. Antal slagna hundar totalt på de räknade resultaten
 • 2. antal BIR avgör
 • 3. antalet BIR + BIM avgör
 • 4. antalet övriga placeringar i resp bhkl/btkl avgör

 

 

Klubbmästare är den JRT som vinner Klubbens RAS-specialTerrierklubbens statuter gällande Jack Russell klubben harmoniserar inte med klubben därför valt att behålla klubbens gamla räknesätt

Du kan lämna in dina resultat här nedanför. OBS!!! Endast en hund åt gången