utställning Statuter

Statuter Utställning

 


 • Tävlan öppen för alla som deltar på officiell utställning och är medlemmar i Jack russell klubben.


 • Hunden får tillgodoräkna sig poäng från de 5 mest vinstgivande utställningarna.


Tävlingspoängen beräknas per kalenderår , dvs mellan den 1/1 - 31/12. Endast poäng från Svenska officiella utställningar


 • För att få poäng måste hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en officiell utställning.Årets utställnings JR poängberäkning enligt följande:


 • BIR-hunden BIR 7p + 1 poäng per slagen hund i båda könen.


 • BIM-hunden samt hundar placerade i bästa hanhunds- resp tikklass BIM 5p + 1 poäng per slagen hund i det egna könet.


 • BIG 1 = 5p


 • BIG 2 = 4p


 • BIG 3 =3p


 • BIG 4 = 2p


 • BIS 1 = 5p


 • BIS 2 = 4p


 • BIS 3 =3p


 • BIS 4 = 2p • På SvTek utställning likställs BIS med BIG på SKK, och junior, unghund m.m. räknas ej då dessa ej redovisas på skk hunddata.


 • Om vinnande placering delas av två eller flera hundar ska de skiljas åt enligt nedanstående i nummerordning till dess det återstår en hund. Räkningen sker inom de poänggivande utställningarna.


 • 1. Antal slagna hundar totalt på de räknade resultaten
 • 2. antal BIR avgör
 • 3. antalet BIR + BIM avgör
 • 4. antalet övriga placeringar i resp bhkl/btkl avgörKlubbmästare är den JRT som

vinner Klubbens RAS-special
 

Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 31 december 2022 räknas med i 10 i topp för 2022.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året