Lydnad

Tio-i-topp Lydnad

FAKTARUTA LYDNAD


När du tränar lydnad för lydnadstävling ska hunden utföra olika moment, både nära dig och på avstånd.

Samarbetet mellan dig och hunden står i fokus. Du ska lära din hund att gå vid din sida och följa dig i olika vändningar Sitta, ligga, apportera och hoppa över hinder med stor precision.

Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 31 december 2024 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året

Tänk på:

Medlemskap i Jack Russell klubben när hunden tar sitt resultat är ett krav

Lämna dina resultat under fliken Lydnad Statuter