Mentalitet

Mentalitet

Med mentalitet avses hundens fallenhet att bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Då man observerar hundens beteende i olika situationer får man tecken på hundens mentalitet.

Hundens mentalitet är dess viktigaste egenskap med tanke på hundens ställning som sällskapsdjur.

Mentaliteten är ett resultat av samverkan mellan hundens arvsmassa och dess miljö.

Vid uppfödning bör man dock sträva efter att mentaliteten och beteendet hos individer som används till avel är problemfria.

På detta sätt stöder man även hundarnas välbefinnande, eftersom olika sjukdomar utlöses lättare hos till exempel stresskänsliga hundar.

När det gäller miljön har erfarenheter och omständigheter under valptiden särskilt stor inverkan på hundens mentalitet.

MH (Mentalbeskrivning Hund) och BPH (Beteende- och personlighets-beskrivning hund) är olika mentaltester på hundar. Det finns inga rätt eller fel.

Endast en beskrivning av just den hundens mentalitet.