Uppfödare kriterier

Årets Uppfödare på Jack Russellklubben

Poängberäkning


Placerade uppfödargrupper i finalringen får poäng enligt fallande skala:

1:an 5 p, 2:an 4 p, 3:an 3 p, 4:an 2 p.

Placerade uppfödargrupper får därutöver tillgodoräkna sig poäng baserat på antal deltagande grupper i stora ringen.

Exempel:Vid en utställning med 8 deltagande uppfödargrupper i stora ringen får segraren 5 poäng för segern + 8 poäng för deltagande grupper = 13 p.

Tvåan får 4 poäng för placeringen och 7 poäng för antal grupper, d v s minus 1:an som den inte slagit.

En uppfödare får räkna sina fem (5) bästa resultat under året. Resultat räknas från officiella utställningar arrangerade av Svenska Kennelklubben eller dess lokalavdelningar.

 

Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 15 januari 2025 räknas med i 10 i topp för 2024.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året


Pris lämnas till bästa uppfödare

Priset utdelas på klubbens årsmöte

Pris som inte hämtas där återgår till klubbenUtmärkelsen beräknades annorlunda tidigare och är nu enligt Terrierklubbens kriterier. Denna utmärkelse kan komma att ändras under året och bli mer anpassad efter Jack russellklubbens styrelse

Du kan lämna in dina resultat här under