Rasstandard

Rasklubben för SKK-registrerade JRT

          Välkomna till

  Jack Russell Klubben

 Rasstandard
Grupp 3

FCI-nummer 345

FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-05

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08

Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13                    Rasstandard (pdf fil)KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?