Nosewoork statuter

Statuter Nosework

Poäng Årets Noseworkhund

Varje ekipage (medlem i Jack rusell klubben) får tillgodoräkna sig sina 5 bästa resultat under året, ENDAST officiella starter.

TSM = Tävling samtliga moment och TEM = Tävling enskilda moment


Poäng:

Deltagande på tävling1p

100 poängNW1 oavsett antal fel2p

100 poäng och max 3 fel NW13p

100 poängNW24p

100 poäng och max 3 fel NW25p

100 poängNW36p

100 poäng och max 3 fel NW37p


Bonuspoäng:

Uppflyttning TEM till NW21p

Uppflyttning TEM till NW32p

Uppflyttning TSM till NW23p

Uppflyttning TSM till NW34p

Pallplats:

1:a plats5p

2:a plats3p

3:a plats1p
Du ansvarar själv för att skicka in dina resultat.

Inskickat resultat innan den 31 december 2022 räknas med i 10 i topp för 2022.

Du kan välja hur många resultat du vill lämna in och kan ändra under året