KlubbenVälkommen till Svenska Jack Russell Terrierklubbens hemsida

Klubben är en del av Svenska Kennelklubben


Jack Russellklubben är en klubb för alla som är intresserade av Jack Russell Terrier.

Klubben har en central styrelse men är i övrigt uppdelat organisatoriskt i ett antal lokalområden.


Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation- är det centrala organet för de ideella föreningarna som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb.


Inom SKK-organisationen förekommer också begreppet "Rasklubb".

En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation inom en specialklubb

eller genom särskilt tecknat avtal vara ansluten till SKK. 


 Rasklubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.