Styrelsen

Rasklubben för SKK-registrerade JRT

          Välkomna till

  Jack Russell Klubben

Kassör

Felicia Fogelholm

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se


Sekreterare

Helen Thors

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se


Medlemsansvarig

Kerstin Svensson

E-mail: medlem@jackrussellklubben.se


Valberedningen

Martin Lövdahl Fast - sammankallande

Anders Lamkén, Lotta Berglund


E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se


Redaktör Russell Nytt

Henrik Lindberg

E-mail: red@jackrussellklubben.se


Webmaster

Vakant

E-mail: webbmaster@jackrussellklubben.se Styrelsen 2020

Ordförande, Representant TF


Henrik Lindberg


E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se

Vice ordförande, Representant TF

Thomas Hultberg

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se


Suppleant 1

Ewa Saxentorp


Suppleant 2

Jonas Nielsen


Suppleant 3

Emma Cedergren


Revisorer

uppdatering inom kort


Revisors suppleanter

Uppdatering inom kort 

KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?