Styrelsen

 Styrelsen 2020

Ordförande, Representant TF


Henrik Lindberg


 ordforande@jackrussellklubben.se

Vice ordförande, Representant TF

Thomas Hultberg

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se

Kassör

Felicia Fogelholm

 kassor@jackrussellklubben.se


Sekreterare

Helen Thors

 sekreterare@jackrussellklubben.se


Medlemsansvarig

Kerstin Svensson

 medlem@jackrussellklubben.se


Valberedningen

Martin Lövdahl Fast - sammankallande

Anders Lamkén, Lotta Berglund


 valberedningen@jackrussellklubben.se


Suppleant 1

Ewa Saxentorp (RAS representant)

suppleant@jackrussellklubben.se


Suppleant 2

Jonas Nielsen

 suppleant2@jackrussellklubben.se


Revisorer

Eva Andersson

Christina Ling-Larsson

 revisor@jackrussellklubben.se


Revisors suppleanter

Karolina Kugelman

Eva-Lena Sönksen


Redaktör Russell Nytt

Henrik Lindberg

 red@jackrussellklubben.se


Webmaster

Kerstin Svensson

 webbmaster@jackrussellklubben.se