Styrelsen

 Styrelsen 2023

Kassör

Adjungterad person utanför styrelsen


Vice ordförande, Representant TF

Thomas Hultberg

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se

Sekreterare

Eva-Lena Sönksen

 sekreterare@jackrussellklubben.se

Ordförande, Representant TF


Henrik Lindberg


 ordforande@jackrussellklubben.se

Ledamot

Kerstin Svensson

 medlem@jackrussellklubben.se


Suppleant 1

Agnetha Hjortsparre

suppleant@jackrussellklubben.se


Valberedningen


Helen Johansson - sammankallande

Lotta Berglund

Margareta Kellinge


 valberedningen@jackrussellklubben.se


Webmaster/Facebook

Kerstin Svensson

 webmaster@jackrussellklubben.se

Ledamot

Ulrika Lind

Ledamot@jackrussellklubben.se

Suppleant 2

Linda Everdeen

 suppleant2@jackrussellklubben.se


Revisorer

Eva Andersson

Christina Ling-Larsson

 revisor@jackrussellklubben.seRevisors suppleanter

Josefin Fröjd

Calle PerssonRedaktör Russell Nytt

Henrik Lindberg

 red@jackrussellklubben.se