Freestyle o HTM

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

10 i top Freestyle och HTM 2017

1. Sveduddens Yrsa

3. Vitsuddens Stitch

Freestyle

 

1. SE27579/2012 Sveduddens Yrsa 116.35 poäng

Förare: Christina Björklund

 

2. SE58680/2011 Ducklings Jr Just Jackaroo 79.18 poäng

Förare: Malin Perlskog

 

3. SE46312/2011 Vitsuddens Stitch 51.4 poäng 

Förare. Annica Sahlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTM

 

1. SE27579/2012 Sveduddens Yrsa 122.47 poäng

Förare: Christina Björklund

 

2. SE26274/2012 Blades Amazing Marie Dart 102.95 poäng

Förare: Annica Sahlin

 

3. SE46312/2011 Vitsuddens Stitch 75.01 poäng

Förare: Annica Sahlin

 

 

 

 

2017-12-31 Malin Perlskog

 

1. Sveduddens Yrsa

2. Amazing Marie Dart

3. SE46312/2011 Vitsuddens Stitch.