Russell Nytt

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

Russell Nytt

Vår egen klubbtidning

 

Färg A4 + webbtidning

(4nr/år varav1 dubbelnummer)

 

Annonsering per nummer

 

Medlemmar

1/1 500 kr

1/2 300 kr

 

Företag

1/1 1000 kr

1/2 650 kr

 

Utgivningsplan (nr/utgivning/deadline)

 

1/ mars-april / 11 mars

 

 

 

Material för publicering tas emot som mejl

Redaktören förbehåller sig rätten

att redigera insänt material. Fotografier bör

ha en upplösning på minst 300 dpi.

 

E-post: red@jackrussellklubben.se

Medlemsavgifter 2017

 

Fullbetalande medlem 250 kr

Familjemedlem 100 kr

Medlem ej boende i Sverige 250 kr

Familjemedlem ej boende i Sverige 150 kr

Skänkt medlemskap av uppfödare 125 kr, första året

 

Uppfödarlänk på webben 125 kr

 

Sätts in på klubbens BG 5612-2310

I Norge gäller konto Den Norske Bank

DnB 5082.08.74479

 

 

 

* Välkommen att läsa våra tidigare nummer

av Russell Nytt här