Russell Nytt

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

Russell Nytt

Vår egen klubbtidning

 

Färg A4 + webbtidning

(4nr/år 2 dubbelnummer)

 

Annonsering per nummer

 

Medlemmar

1/1 500 kr

1/2 300 kr

 

Företag

1/1 1000 kr

1/2 650 kr

 

 

 

 

 

Material för publicering tas emot som mejl

Redaktören förbehåller sig rätten

att redigera insänt material. Fotografier bör

ha en upplösning på minst 300 dpi.

 

E-post: red@jackrussellklubben.se

 

 

Utgivningsplan (nr/utgivning/deadline)

 

nr 1-2 april, deadline 15 mars

nr 3-4 december, deadline 15 november

Välkommen att läsa våra tidigare nummer av Russell Nytt här