Styrelsen

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

Ordförande, Representant TF

 

Vakant

 

 

Kassör, AU, Utställningsansvarig

 

Lena Lövdahl Fast

Herrgårdsgatan 3

534 92 Tråvad

070-415 84 61

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

 

Vice ordförande, Mentallitetsansvarig, Avelsråd sammankallande, representant TF

 

Ulrika Andersson

Odensåker Prästgård

541 96 Väring

Tel: 072-1419510

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se

 

 

Sekreterare, medlemsansvarig, webmaster

 

Sandra Kesselmark

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se

 

 

Ordinarie ledamot

 

Jessica Franzén

E-mail: ledamot@jackrussellklubben.se

 

 

Suppleant 1

 

Vakant

 

 

Suppleant 2

 

Vakant

 

 

 

 

Revisorer

 

Anders Lamkén

Lotta Berglund

 

 

Revisors suppleanter

 

Vakant

 

 

Valberedningen

 

Anna Wilsson - sammankallande

Maritha Laine

Agneta Näslund

E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se

 

 

 

 

Webmaster

 

Christina Björklund

Sandra Kesselmark

E-mail: webmaster@jackrussellklubben.se

 

 

Redaktör Russell Nytt

 

Ulrika Andersson

E-mail: red@jackrussellklubben.se

 

 

Mentalkommittén

 

Ulrika Andersson - Ansvarig

E-mail viceordforande@jackrussellklubben.se

 

 

Utställningskommittén

 

Lena Lövdahl Fast - Ansvarig

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

 

Mediakomittén

 

Redaktör RussellNytt: Ulrika Andersson

Redaktör TP och HS: Ulrika Andersson

Webmaster: Christina Björklund,

Sandra Kesselmark

 

 

Jaktkommittén

 

Vakant

E-mail: jakt@jackrussellklubben.se

 

 

Avelskommittén

 

Ulrika Andersson - Ansvarig

E:mail: avel@jackrussellklubben.se

Anna Wilsson

Dennis Forsberg

 

 

Aktivitets & Sportkommittén

 

Malin Perlskog - Ansvarig

E-mail: malin.perlskog@hotmail.com

 

 

Monterkommitén

 

Christina Björklund - Ansvarig

E-mail: monter@jackrusselklubben.se

 

 

Ansvariga 10 i topp

 

Samordnare: Christina Björklund

E-mail: tioitopp@jackrussellklubben.se

 

Utställning: Lena Lövdahl Fast

Gryt: Anna Wilsson

Viltspår: Anna Wilsson

Agility: Malin Perlskog

Agility-Hopp: Malin Perlskog

Freestyle & HTM: Malin Perlskog

Lydnad: Ulrika Andersson

Rallylydnad: Christina Björklund

Bruks: Ulrika Andersson

 

 

Lokalombud

 

Södra

Fredrik Tengstam

Tel: 0733-467574

 

Sandra Kesselmark

Tel: 0708-284 686

 

Malin Radegård

Tel:

E-mail: sodra@jackrussellklubben.se

 

Östra

Annica Sahlin

076-876 57 65

 

Christina Björklund

076-234 44 23

E-mail: ostra@jackrussellklubben.se

 

Västra

Ulrika Andersson

Tel: 0739-811 319

E-mail: vastra@jackrussellklubben.se

 

Norra

Lovisa Påhlsson

0722-019306

 

Eva Lindström

0703-708828

E-mail: norra@jackrussellklubben.se