Styrelsen

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

Styrelsen 2017

 

Ordförande ,

Representant TF

 

Mari Hultberg Nylander

E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se

 

*

Kassör, Medlemsregister, AU

Utställningsansvarig

 

Lena Lövdahl Fast

Herrgårdsgatan 3

534 92 Tråvad

070-415 84 61

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

*

Sekreterare,medlemsregister

 

Sandra Kesselmark

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se

 

*

Revisorer

 

Henrik Saltzman

Susann Lothian

 

*

Revisors suppleanter

 

Anders Lamkén

Lotta Berglund

 

*

Valberedningen

 

Anna Wilsson - sammankallande

Maritha Laine

Agneta Näslund

E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se

 

Vice ordförande, Mentallitetsansvarig,

Avelsråd sammankallande,

representant TF

 

Ulrika Andersson

Odensåker Prästgård

541 96 Väring

Tel: 073-98 11 319

Ordinarie ledamot

 

Marie Jansson

E-mail:

 

*

Suppleant 1

 

Jessica Fransén

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.se

 

*

Suppleant 2

 

Eva Lindström

E-mail:

 

Webmaster

Mari Hultberg Nylander

E-mail: webmaster@jackrussellklubben.se

 

*

Redaktör Russell Nytt

Ulrika Andersson

E-mail: red@jackrussellklubben.se

 

*

Mentalkommittén

Ulrika Andersson - Ansvarig

E-mail viceordforande@jackrussellklubben.se

 

*

Utställningskommittén

Lena Lövdahl - Ansvarig

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

*

Mediakomittén

Vakant - sammankallande

ansvarig utgivare

E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se

redaktör RussellNytt vakant

redaktör TP och HS: vakant

webmaster: Mari Hultberg Nylander

 

*

Jaktkommittén

Vakant

E-mail: jakt@jackrussellklubben.se

 

*

Avelskommittén

Ulrika Andersson - Ansvarig

E:mail: avel@jackrussellklubben.se

Anna Wilsson

Dennis Forsberg

 

 

Aktivitets & Sportkommittén

Malin Perlskog - Ansvarig

E-mail: malin.perlskog@hotmail.com

 

*

Ansvariga 10 i topp

Samordnare: Christina Björklund

E-mail: tioitopp@jackrussellklubben.se

 

*

Utställning: Lena Lövdahl

Gryt: Vakant

Viltspår: Vakant

Agility: Vakant

Agility-Hopp: Vakant

Freestyle & HTM: Vakant

Lydnad: Ulrika Andersson

Rallylydnad: Vakant

Bruks: Ulrika Andersson

 

*

Lokalombud

Södra

Sandra Kesselmark

Tel: 0708-284 686

 

Malin Radegård

Tel:

 

E-mail: sodra@jackrussellklubben.se

 

Östra

Annica Sahlin

076-876 57 65

 

Christina Björklund

076-234 44 23

E-mail: ostra@jackrussellklubben.se

 

Västra

Ulrika Andersson

Tel: 0739-811 319

E-mail: vastra@jackrussellklubben.se

 

Norra

Eva Lindström och Lovisa Påhlsson

070-370 88 28 - 0722019306

E-mail: norra@jackrussellklubben.se