Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande, Representant TF

Ulrika Andersson

Odensåker Prästgård

541 96 Väring

Tel: 072-1419510

E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se

 

Vice ordförande

Monica Heim Högström

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se

 

Suppleant, adjungerad Kassör

Linda Aeverdeen

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

Sekreterare, medlemsansvarig

Sandra Kesselmark

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se

 

Ledamot, Representant TF

Marina Öhlund

E-mail: ledamot@jackrussellklubben.se

 

Suppleant 2

Eva-Lena Andersson

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.se

 

Ledamot

Vakant

Revisorer

Felicia Fogelholm

Fatima Ekman

 

Revisors suppleanter

Karl Erik Westerberg

Josefin Ohlson

 

Valberedningen

Martin Lövdahl Fast - sammankallande

Anna Wilsson

Netti Wretman

E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se

 

Webmaster

Sara Heim Högström

E-mail: webmaster@jackrussellklubben.se

 

Redaktör Russell Nytt

Ulrika Andersson

E-mail: red@jackrussellklubben.se

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se

 

Vill du bli medlem?