Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande, Representant TF

Henrik Lindberg

E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se


Vice ordförande, Representant TF

Anders Berglund

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se


Kassör

Felicia Fogelholm

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se


Sekreterare

Helen Thors

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se


Suppleant

Ewa Saxentorp

E-mail: ledamot@jackrussellklubben.se


Suppleant

Kerstin Svensson

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.se


Ledamot 2

Vakant

Revisorer

Lena Lamkén

Fatima Ekman


Revisors suppleanter

Karl-Erik Westerberg

René Wiltoft-Möller


Valberedningen

Martin Lövdahl Fast - sammankallande

Anders Lamkén

Annika Lindh

E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se


Webmaster

Xen Chalmet

E-mail: webmaster@jackrussellklubben.se


Redaktör Russell Nytt

Mari Hultberg Nylander

E-mail: red@jackrussellklubben.se

KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?