Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande, Representant TF

Henrik Lindberg

E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se

 

Vice ordförande, Representant TF

Anders Berglund

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se

 

Kassör

Felicia Fogelholm

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

Sekreterare

Helen Thors

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se

 

Suppleant

Ewa Saxentorp

E-mail: ledamot@jackrussellklubben.se

 

Suppleant

Kerstin Svensson

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.se

 

Ledamot 2

Vakant

Revisorer

Lena Lamkén

Fatima Ekman

 

Revisors suppleanter

Karl-Erik Westerberg

René Wiltoft-Möller

 

Valberedningen

Martin Lövdahl Fast - sammankallande

Anders Lamkén

Annika Lindh

E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se

 

Webmaster

Xen Chalmet

E-mail: webmaster@jackrussellklubben.se

 

Redaktör Russell Nytt

Vakant

E-mail: red@jackrussellklubben.se

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se

 

Vill du bli medlem?