Styrelsen

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

Ordförande, Representant TF

Ulrika Andersson

Odensåker Prästgård

541 96 Väring

Tel: 072-1419510

E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se

 

Vice ordförande

Monica Heim Högström

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se

 

Suppleant, adjungerad Kassör

Linda Aeverdeen

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

Sekreterare, medlemsansvarig

Sandra Kesselmark

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se

 

Ledamot, Representant TF

Marina Öhlund

E-mail: ledamot@jackrussellklubben.se

 

Suppleant 2

Eva-Lena Andersson

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.se

 

Ledamot

Vakant

 

Mentalkommittén

Ulrika Andersson - sammankallande

E-mail: mentalitet@jackrussellklubben.se

 

Utställningskommittén

Ulrika Andersson - sammankallande

Linda Aeverdeen

Sandra Kesselmark

E-mail:

 

Mediakommittén

Redaktör RussellNytt: Ulrika Andersson

Redaktör TP och HS: Ulrika Andersson

Webmaster: vakant

Instagram: Linda Aeverdeen

Facebook: Frida Öberg

 

Jaktkommittén

Viltspår: Eva Lena Andersson

Gryt: Marina Öhlund

E-mail: jakt@jackrussellklubben.se

 

Avelskommittén

Ulrika Andersson - sammankallande

FridaÖberg

E:mail: avel@jackrussellklubben.se

 

 

 

Revisorer

Felicia Fogelholm

Fatima Ekman

 

Revisors suppleanter

Karl Erik Westerberg

Josefin Ohlson

 

Valberedningen

Martin Lövdahl Fast - sammankallande

Anna Wilsson

Netti Wretman

E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se

 

Webmaster

Vakant

Material och synpunkter till denna adress

men ingen ansvarig i dagsläget

E-mail: webmaster@jackrussellklubben.se

 

Redaktör Russell Nytt

Ulrika Andersson

E-mail: red@jackrussellklubben.se

 

 

 

 

Aktivitets & Sportkommittén

 

Monica Heim Högström - sammankallande

E-mail:

 

Monterkommitén

Christina Björklund - Ansvarig

E-mail: monter@jackrusselklubben.se

 

Ansvariga 10 i topp

Samordnare: Christina Björklund

E-mail: tioitopp@jackrussellklubben.se

 

Utställning: Jenny Frängqvist

Gryt: Anna Wilsson

Viltspår: Marina Öhlund

Agility: Monica Heim Högström

Agility-Hopp: Monica Heim Högström

Freestyle & HTM: Christina Björklund

Lydnad: Ulrika Andersson

Rallylydnad: Christina Björklund

Bruks: Ulrika Andersson

Nosework: Eva-Lena Andersson

 

 

Lokalombud

 

Södra

Fredrik Tengstam

Tel: 0733-467574

 

Sandra Kesselmark

Tel: 0708-284 686

E-mail: sodra@jackrussellklubben.se

 

Östra

Annica Sahlin

076-876 57 65

 

Christina Björklund

076-234 44 23

E-mail: ostra@jackrussellklubben.se

 

Västra

Ulrika Andersson

Tel: 0739-811 319

E-mail: vastra@jackrussellklubben.se

 

Norra

Lovisa Påhlsson

0722-019306

 

Eva Lindström

0703-708828

E-mail: norra@jackrussellklubben.se