Styrelsen

 Styrelsen 2019

Ordförande, Representant TF


Henrik Lindberg


E-mail: ordforande@jackrussellklubben.seVice ordförande, Representant TF

Vakant

Email: viceordforande@jackrussellklubben.se


Ledamot 2
VakantSuppleant

Ewa Saxentorp

E-mail: ledamot@jackrussellklubben.se


Revisorer

Lena Lamkén, Fatima Ekman


Revisors suppleanter

Karl-Erik Westerberg, René Wiltoft-MöllerKassör

Felicia Fogelholm

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se


Sekreterare

Helen Thors

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se


Suppleant

Kerstin Svensson

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.se


Valberedningen

Martin Lövdahl Fast - sammankallande

Anders Lamkén, Annika Lindh


E-mail: valberedningen@jackrussellklubben.se


Redaktör Russell Nytt

Henrik Lindberg

E-mail: red@jackrussellklubben.se


Webmaster

Kerstin Svensson

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.seKONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?