Lokalombud

Lokalområden och lokalombud

Våra kontaktpersoner ute i landet arbetar för och med Jack Russellklubben.

Detta genom att arbeta för att nå ut till alla våra medlemmar, nya som gamla.

 

Lokalombuden hjälper dig i närområdet med aktiviteter och annat som är på gång.

Kontaktombuden hjälper till med information om rasen och klubbens aktiviteter

samt aktiviteter som medlemmarna har önskemål om.

 

Lokalombuden har inte hand om valpförmedling. Valpförmedling finner du på annan

plats på sidan. Kontaktombudet tillsammans med styrelsen skall vara ansiktet utåt

för klubben och dess medlemmar.

Är man intresserad av att vara en kontaktperson i några av våra regioner?

Tveka inte - skicka ett mail till kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

 

 

 

NORRA

 

Lovisa Påhlsson

0722-019306

 

Eva Lindström

0703-708828

 

E-mail: norra@jackrussellklubben.se

 

VÄSTRA

 

Ulrika Andersson

Tel: 0721-419510

 

E-mail: vastra@jackrussellklubben.se

ÖSTRA

 

Annica Sahlin

Tel:076-876 57 64

 

Christina Björklund

Tel:076-234 44 23

 

E-mail: ostra@jackrussellklubben.se

 

 

SÖDRA

 

Sandra Kesselmark

Tel: 0708-284 686

 

E-mail: sodra@jackrussellklubben.se

KONTAKT

 

E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se

 

Vill du bli medlem?