Lokalombud

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

Lokalområden

 

Våra kontaktpersonerute i landet arbetar för och med Jack Russell Klubben.

Detta genom att arbeta för att nå ut till alla våra medlemmar, nya som gamla.

 

Lokalombuden hjälper dig i närområdet med aktiviteter och annat som är på gång.

Kontaktombuden hjälper till med information om rasen och klubbens aktiviteter samt aktiviteter som medlemmarna har önskemål om.

 

Lokalombuden har inte hand om valpförmedling. Valpförmedling finner du på annan plats på sidan. Kontaktombudet tillsammans med styrelsen skall vara ansiktet utåt för klubben och dess medlemmar. Är man intresserad av att vara en kontaktperson i några av våra regioner? tveka inte - skicka ett mail till kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

 

 

 

Våra lokalombud

NORRA

 

Lovisa Påhlsson

0722-019306

 

Eva Lindström

0703-708828

 

E-mail: norra@jackrussellklubben.se

 

VÄSTRA

 

Ulrika Andersson

Tel: 0721-419510

 

E-mail: vastra@jackrussellklubben.se

ÖSTRA

 

Annica Sahlin

Tel:076-876 57 64

 

Christina Björklund

Tel:076-234 44 23

 

E-mail: ostra@jackrussellklubben.se

 

SÖDRA

 

Sandra Kesselmark

Tel: 0708-284 686

 

Fredrik Tengstam

Tel: 0733-467574

 

Malin Radegård

 

E-mail: sodra@jackrussellklubben.se