Rasstandard

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

Rasstandard

Grupp 3

FCI-nummer 345

FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-05

FCI-standars fastställd av FCI General Committée 2012-10-08

Översättning fastställd av SKK arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13

 

 

 

Grupp 3

FCI-nummer 345

FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-05

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08

Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13