Utställning

Rasklubben för SKK-registrerade JRT

          Välkomna till

  Jack Russell Klubben

Utställning


Här lägger klubbens Utställningskommitté upp information och länkar


Vi arrangerar årligen en rasspecial där vi har en Jack Russell helg med utställning och andra aktiviteter,

det är en helg som vi alla skall känna oss välkomna till och ha en härlig gemenskap mellan ägare och hundar.


Nästa rasspecial går av stapeln 2020


KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?