Utställning

Utställning


Här lägger klubbens Utställningskommitté upp information och länkar


Vi arrangerar årligen en rasspecial där vi har en Jack Russell helg med utställning och andra aktiviteter,

det är en helg som vi alla skall känna oss välkomna till och ha en härlig gemenskap mellan ägare och hundar.


2021 års Rasspecial har en egen flik på hemsidan.

Välkommen dit

Nästa rasspecial hoppas vi går av stapeln 2022