Kommitté

Kommittéer

Klubbens arbete är uppdelat på kommittér med olika ansvarsområden.

Deras uppgift är att sprida kunskap om och vara behjälpliga i frågor som rör deras område.


Välkommen in på de olika kommittéers egna sidorMentalkommittén

Helen Thors - sammankallande

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se


Utställningskommittén

Lena Lövdahl.Fast - sammankallande

utstallning@jackrussellklubben.se


Mediakommittén

Redaktör

RussellNytt: Henrik Lindberg

Webmaster: Kerstin Svensson

Facebook: Kerstin Svensson


Avelskommittén

Ewa Saxentorp - sammankallande

E-mail: avel@jackrussellklubben.se


Monterkommittén

Kerstin Svensson

E-mail: medlem@jackrusselklubben.se

Jaktkommittén

Viltspår: Helen Thors

Gryt:  

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se
Ansvariga 10-i-topp

Samordnare: Styrelsen

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se


Utställning: Lena Lövdahl Fast

Gryt:

Viltspår: Helen Thors

Agility: Kerstin Svensson

Freestyle & HTM: 

Lydnad: Helen Thors

Rallylydnad: Felicia Fogelholm

Bruks: Helen Thors

Nosework: Felicia Fogelholm