Kommittéer

Rasklubben för SKK-registrerade JRT

          Välkomna till

  Jack Russell Klubben

Kommittéer

Klubbens arbete är uppdelat på kommittér med olika ansvarsområden.

Deras uppgift är att sprida kunskap om och vara behjälpliga i frågor som rör deras område.


Välkommen in på de olika kommittéers egna sidorMentalkommittén

Helen Thors - sammankallande

E-mail: mentalitet@jackrussellklubben.se


Utställningskommittén

Lena Lövdahl.Fast

utstallning@jackrussellklubben.se


Mediakommittén

Redaktör RussellNytt: Henrik Lindberg

Webmaster: 

Facebook: Kerstin Svensson


Jaktkommittén

Viltspår: 

Gryt:  

E-mail: jakt@jackrussellklubben.se


Avelskommittén

Ewa Saxentorp - sammankallande

Frida Öberg

E-mail: avel@jackrussellklubben.se

Aktivitets- & Sportkommittén


Monterkommitén

Kerstin Svensson

E-mail: monter@jackrusselklubben.se


Ansvariga 10-i-topp

Samordnare: Styrelsen

E-mail: tioitopp@jackrussellklubben.se


Utställning: Lena Lövdahl Fast

Gryt:

Viltspår: 

Agility: Kerstin Svensson

Freestyle & HTM: 

Lydnad: 

Rallylydnad: 

Bruks: 

Nosework: 

KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?