Information utställning

Domare:

Ingrid Saltsman

se mer under domarpresentation


Stort TACK!!

Jubileumsutställningen 2023

Tånga Hed, Vårgårda

den 1 oktober

 Klubbmästare Utställning


Resultat kommer snart