Statuter

Information och Statuter • Tävlan öppen för alla SKK registrerade JRT


 • Tävlingspoängen beräknas per kalenderår, dvs mellan den 1/1 - 31/12.


 • Gäller endast svenska officiella resultat.

 

 • Årets Gryt JRT poängberäkning enligt följande:


 • De 5 bästa resultaten/år räknas.


 • Anlagsprov - Kvalitet 1: 30p


 • Anlagsprov - Kvalitet 2: 15p


 • Apporteringsprov godkänt: 20p


 • Grytjaktprov - 1:a pris: 50p


 • Grytjaktprov - 2:a pris: 40p


 • Grytjaktprov - 3:e pris: 30p


 • Bonus poäng

Championat : 30p


 • Om flera hundar får samma poäng delas placeringen. Dock placeras en hund med pris på jaktprov före en hund vid samma poäng.

Samt hund med minst provstarter.


 • Om du saknar resultat på Listan kontakta

ansvarig: Sekreteraren 

E-mail: sekreterare@jackrussellklubben.se