statuter

Information och regler

Tävlan öppen för alla med SKK registrerade JRT och är medlemmar i Jack Russell klubben

Tävlingspoängen beräknas per kalenderår ,

dvs mellan den 1/1 - 31/12.


Det är bara officiella starter som räknas.

Max 5 tävlingar räknas

Saknar du resultat?


Du ansvarar själv för resultatrapporteringen till klubben
Kontakta ansvarig för Tio-i-topp bruks


Sekreterare@jackrussellklubben.se

Poäng


  • Godkänt resultat Apell 10p
  • Uppflyttning Appell 15p
  • Godkänt resultat Lägre 20p
  • Uppflyttning från Lägre 25p
  • Godkänt resultat Högre 30p
  • Uppflyttning från Högre 35p
  • Godkänt resultat Elit 45p
  • Certifikatpoäng 60p
  • Certifikat 120p
  • Brukschampionat 180p