Mentalitet

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

Mentalitet

 

 

Här kommer klubbens Mentalkommitté lägga upp information och länkar

 

Sidana är under uppbyggnad så titta gärna in igen,

 

Vi som är med i kommittén är

Ulrika Andersson (sammankallande) E-mail: viceordforande@jackrussellklubben.se

 

 

Klubben kommer under 2017 att arrangera BPH

 

De kommer att vara spridda över landet så att alla lokalområden kan var delaktiga.

 

Orter meddelas senare