Kommittéer

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

 

Kommittéer

 

Klubbens arbete är uppdelat på kommittér med olika ansvarsområden.

Deras uppgift är att sprida kunskap om och vara behjäliga i frågor som rör deras område.

Det ordnas även aktiviteter.

 

Välkommen in på kommittéers egna sidor