Kommittéer

Kommittéer

Klubbens arbete är uppdelat på kommittér med olika ansvarsområden.

Deras uppgift är att sprida kunskap om och vara behjälpliga i frågor som rör deras område.

 

Välkommen in på de olika kommittéers egna sidor

 

 

Mentalkommittén

Ulrika Andersson - sammankallande

E-mail: mentalitet@jackrussellklubben.se

 

Utställningskommittén

Ulrika Andersson - sammankallande

Linda Aeverdeen

Sandra Kesselmark

E-mail:

 

Mediakommittén

Redaktör RussellNytt: Ulrika Andersson

Redaktör TP och HS: Ulrika Andersson

Webmaster: Sara Heim Högström

Instagram: Linda Aeverdeen

Facebook: Frida Öberg

 

Jaktkommittén

Viltspår: Eva Lena Andersson

Gryt: Marina Öhlund

E-mail: jakt@jackrussellklubben.se

 

Avelskommittén

Ulrika Andersson - sammankallande

FridaÖberg

 

Aktivitets- & Sportkommittén

 

Monica Heim Högström - sammankallande

E-mail: viceordforande@jackrussellklubben.se

 

Monterkommitén

Vakant

E-mail: monter@jackrusselklubben.se

 

Ansvariga 10-i-topp

Samordnare: Christina Björklund

E-mail: tioitopp@jackrussellklubben.se

 

Utställning: Jenny Frängqvist

Gryt: Anna Wilsson

Viltspår: Marina Öhlund

Agility: Monica Heim Högström

Freestyle & HTM: Christina Björklund

Lydnad: Ulrika Andersson

Rallylydnad: Christina Björklund

Bruks: Ulrika Andersson

Nosework: Eva-Lena Andersson

KONTAKT

 

E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se

 

Vill du bli medlem?