Kommittéer

Kommittéer

Klubbens arbete är uppdelat på kommittér med olika ansvarsområden.

Deras uppgift är att sprida kunskap om och vara behjälpliga i frågor som rör deras område.


Välkommen in på de olika kommittéers egna sidorMentalkommittén

Helen Thors - sammankallande

E-mail: mentalitet@jackrussellklubben.se


Utställningskommittén

VakantMediakommittén

Redaktör RussellNytt: Vakant

Webmaster: Xen Chalmet

Facebook: Kerstin Svensson


Jaktkommittén

Viltspår: Vakant

Gryt: Vakant

E-mail: jakt@jackrussellklubben.se


Avelskommittén

Ewa Saxentorp - sammankallande

Frida Öberg

Aktivitets- & Sportkommittén


Anders Berglund - sammankallande


Monterkommitén

Kerstin Svensson

E-mail: monter@jackrusselklubben.se


Ansvariga 10-i-topp

Samordnare: Vakant

E-mail: tioitopp@jackrussellklubben.se


Utställning: Vakant

Gryt: Vakant

Viltspår: Vakant

Agility: Vakant

Freestyle & HTM: Vakant

Lydnad: Vakant

Rallylydnad: Vakant

Bruks: Vakant

Nosework: Vakant

KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?