Avel

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

Avel och Hälsa

 

 

 

Här kommer vi att publicera sammanställningar, statistik och nyheter som gäller avelsarbetet.

Här kommer du som uppfödare att hitta länkar som på olika sätt handlar om avelsarbetet med Jack Russell terrier.

 

Klubbens avelsråd som består av:

Ulrika Andersson sammankallande

Dennis Forsberg

Anna Wilsson

 

Du är också välkommen att sända bidrag till sidan. Artiklar som JRK bedömer ha ett allmänintresse för uppfödare av rasen kommer att publiceras under avel och hälsa.

 

 

Skicka in till avelsrådet E-mail: avel@jackrussellklubben.se