Avelsrådets arbete

Avelskommittén

 

Klubben har ett avelskommittén som består av:

 

Ewa Saxentorp

Frida Öberg

 

JRKs avelskommitté ska årligen

 

 • medverka på SvTek/SKK:s avelskonferenser. Samt redogöra konferenserna genom minnesanteckningar på JRKs hemsida och JRT-nytt

 

regelbundet förankra sitt arbete i JRK:s styrelse.

 

 • inför JRK:s årsmöte upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande arbetsår.

 

 • skall minst sammanträda ”fysiskt” två gånger per år, varav den ena gången skall sammanfalla med klubbens årsmöte där också en redovisning av årets arbete presenteras.

 

 • fungera som en hjälpfunktion till styrelsen, vara styrelsen behjälplig som ”remissinstans” i frågor som rör JR framtid i ett avelsperspektiv.

 

AK skall inte arbeta med följande:

 

 • valpförmedling

 

 • hanhundsförmedling

 

 • vara expertgrupp i medicinska frågor

 

 • individbaserad avelsrådgivning (föreslå kombinationer)

 

 • avelsspärra individer

 

Etiska riktlinjer för JRKs avelskommitté

 

 • Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer, med rasens välfärd i fokus.

 

 • Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med medlemmar.

 

 • Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt.

 

 

KONTAKT

 

E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se

 

Vill du bli medlem?