Aktivitet & Sport

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

Aktiviteter & Sport

 

Intresserade inom olika grenar får gärna dela med sig av material som kan vara av intresse för andra JRT-ägare

 

Kontakta Malin Perlskog E-mail: sport@jackrussellklubben.se