Klubben

 

 

Jack Russell Klubben

för SKK-registrerade JRT

 

 

JACK RUSSELL KLUBBEN

 

Välkommen till Svenska Jack Russell Terrier klubbens hemsida

 

Klubben är en del av Svenska Kennelklubben och en del av Svenska Terrierklubben

 

Jack Russell klubben är en klubb för alla som är intresserade av Jack Russell Terrier. Klubben har en central styrelse men är i övrigt uppdelat organisatoriskt i ett antal lokalområden.

 

Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation- är det centrala organet för de ideella föreningarna som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb.

 

Inom SKK-organisationen förekommer också begreppet "Rasklubb".

En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation inom en specialklubb

eller genom särskilt tecknat avtal vara ansluten till SKK. Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

 

Jack Russell Klubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben. Rasklubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.