Extra Årsmöte

Extra Årsmöte

 

 

Kallelse till extra Årsmöte

 

 

Fredag 21 september 2018

Klockan 19.00

Gula villan/mässen Tånga Hed

 

Punkter på mötet

 

• Klubbens nya stadgar

• Terrierklubbens revision av Jack russellklubben för 2017

• Halvårsrevison för 2018

 

Förslaget till klubbens stadgar kommer finnas att läsa på som en länk på denna sida så fort de är godkända av Terrierklubben.

 

Årsmöteshandlingar & protokoll för det ordinarie årsmötet i februari 2018

finns i länkarna till vänster.

 

Klubben bjuder på kaffe och kaka.

Efter mötet är det pizzabuffé som beställs och betalas på plats via Swish.

 

Välkomna

 

 

Godkända av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben 2018-09-18

Ändringar från klubbens gamla stadgar färgmarkerade

 

KONTAKT

 

E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se

 

Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se

 

Vill du bli medlem?