Anmällningsblankett, utställning

Anmälningsblankett

JR Specialen

 
 
 
Hane
Tik
 
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
Ja, om jag får se och tillåta bilden först
 
 

Skickas SENAST DEN 2 SEPT.
ANMÄLNINGSAVGIFTEN INSÄTTES PÅ JACK RUSSELL KLUBBENS BG 5612-2310 ELLER Swish nr 1232111078.

Glöm inte tala om vilken hund du betalar för och att det är utställningAnmäl en hund i taget 

Skickas SENAST DEN 2 SEPT.
ANMÄLNINGSAVGIFTEN INSÄTTES PÅ JACK RUSSELL KLUBBENS
BG 5612-2310 ELLER Swish nr 1232111078.


Anmäl en hund i taget 

KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?