Bruks

2560995

          Välkomna till

  Jack Russell Klubben

Rasklubben för SKK-registrerade JRT

Tio-i-topp Bruks 2018

1. Chrisun's Edvin

SE29832/2011

90 poäng (2)


Förare: Eva Rangwe

2. Tina  ”Nikki”

SE32050/2017


25 poäng (2)

Förare: Veronica Hjerpe

3. True Fairytale’s Believe In Me ”Yax” SE48226/2012


20 poäng (1)

Förare: Hanna Andersson

2018-12-31 Ulrika Andersson

KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?