2016

          Välkomna till

  Jack Russell Klubben

Rasklubben för SKK-registrerade JRT

Tio-i-topp Utställning 2016


1.  ELL-ELL'S KINGDOM HEARTS  140 (5) 

      äg. Martin & Lena Lövdahl Fast, Lena Lamkén  SE43039/2015


2    MERRYMAC CALENDAR GIRL 136 (5)

      äg. Thomas & Gertrud Hagström  SE53917/2013


3.   BUSKOTTEN THAT'S MY JAM  110 (5)

      äg. Martina Nygren    SE32046/2014.

     

4.   HVILEBAKKENS DANISH DELIGHT  95 (4) 

      äg. Pernille Lassen  DK08057/2014


5.   LOVELY-ORANGE MAGIK CRYSTAL  92 (5)

      äg. Susann Lothian  SE18043/2015


6.   TRUE FAIRYTALE'S TOO HARD TO RESIST 86 (5) 

      äg. Ulrika Andersson SE38438/2014


7.   KNÖTTELITEN'S HYPATIA  86 (5)

      äg. Ricky Lied  SE33190/2014


8.   TSARODEJ JACK VAN MORRISON  84 (5)

      äg. Elisabeth Strömberg SE42910/2014


9.   QUAI'S VANILLA SKY 74 (5)

      äg. Eva Lindström SE52480/2015


10. ROSENRUSSELL'S CARIZMA CROWN 73 (5) 

      äg. Susann Rosén  SE23346/2012


KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?